0
-- --
Bir yıldan fazla zaman oluyor…
TV ve gazete haberlerine yansıyan ve SGK müfettişleri tarafından tespit edilen bir konu "özel hastane vurgunlarını" tüm açıklığı ile ortaya seriyordu.
" Kağıt üstünde yoğun bakım soygunu"
Vatandaşlar tarafından yapılan yoğun şikayetler ve yetkililerin tespitlerine göre birçok özel hastanede, normal servislerde yatan hastalar "yoğun bakımda" yatıyormuş gibi gösterilerek, devletten haksız kazanç elde edilmiş... Daha ilginci ve daha "traji-komik" olanı ise, özel bir hastaneden "taburcu" edilen bir hasta, kağıt üstünde "hastanede yatıyor" gibi gösterilerek, yine devletten büyük ölçüde haksız kazanç sağlanmış... Sözkonusu hasta aylar sonra rahatsızlığı nedeniyle bir kamu hastanesine gittiğinde, "Hemşehrim, sen aylardır falan hastanede yatıyorsun, buraya nasıl geldin?" türünden bir soru ile karşılaştığında gerçek ortaya çıkmış...
Özel bir hastanede doğum nedeniyle canlı canlı ameliyat edilen bayan hasta ile yanlış sünnet nedeniyle sakat bırakılan çocuğu ise Zonguldak kamuoyu yakından hatırlayacaktır.

Elbette bütün özel hastaneler böyle değildir. Biz, kötü örnekleri yazıyoruz. Kötü örnek "örnek" olamayacağına göre, özel hastanelerin tümünü kapsayacak bir eleştiri de sözkonusu olamaz, görevini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdüren, tıbbi etik kurallarına uymakta titizlik gösteren, insan sağlığını ticari düşüncelere feda etmeyen özel hastanelere bir diyecek yok elbette....
Ancak, ülkemizde ve ilimizdeki tüm özel hastaneleri kapsayacak şekilde SGK'lı hastalardan alınacak "fark ücretinin" açıklığa kavuşturulmasında ve bu konuda tüm hastaların yanılgıya meydan vermeyecek şekilde aydınlatılmasında fayda var....
SGK'lı hastalardan her koşulda "fark ücreti" alınır mı, alınırsa bunun ölçüsü nedir, yapılan tetkikler gerçekten gerekli midir, gerekli ise "fark ücreti" bakımından karşılığı nedir, SGK'lı hastalar özel bir hastaneye gittiklerinde hiç ummadıkları ücretlerle karşı karşıya kalabilir mi?..
Bu konularda hastaların çok net bir biçimde bilgilendirilmesi gerekiyor.
SGK'lı bir hasta, özel bir hastaneye gidip, muayene için başvurduğu anda kendisinden muayene için fark ücreti alınıp alınmayacağını, tetkik yapıldığı takdirde hangi tetkik için ne kadar "fark ücreti" ödeyeceğini önceden bilmek durumundadır, bu bilgi hastaların en doğal hakkı olarak görülmelidir.
Özel sağlık kuruluşlarına, ya da özel hastanelere karşı değiliz.
Ancak sadece ticari rant sağlamak mantığı ile hem vatandaşı, hem devleti soymaya kalkışan "özel hastane vurgunlarına" her zaman karşıyız, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz.
Bazı özel hastanelerle ilgili ilginç bir konu daha var…
Çok ortaklı bir özel hastanede meydana gelen gruplaşmalar ayyuka çıkmış durumda…
Falan yerin grubu ile filan yerin grubu büyük bir çekişme içinde…
Bütün bu çekişmeler içinde özel hastane vurgunlarının farklı bir boyutu daha ortaya çıkıyor.
Ortaklardan birinin anlattığına göre…
Faturalar – şişebildiği kadar – şişiriliyor…
Cihaz alımlarında, tıbbi malzeme alımlarında ve saire…
Konuştuğumuz hastane ortağı ilginç bir şey daha söyledi…
Daha doğrusu bir soru sordu…
“ Bir ambülans, bir ayda kaç kilometre yapabilir?..”
“ Onu size sormak lazım ! “ dedim sadece…
Soru-cevap faslının sonunda şunu anladım…
Anılan özel hastanede, sadece tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve benzeri faturalar şişirilmiyor, hastaneye ait ambülansın kilometresi de şişiriliyor…
Diyelim ki…
10 kilometre gittiyse, 100 kilometre…
100 kilometre gittiyse 1000 kilometre…
Peki, bundan kim nemalanıyor ?..
Bu hastanede iki grup olduğuna göre, biri diğerine kazık atıyor galiba

http://demirmedya.net/makale-5120-Ozel_hastane_vurgunlari_.html

Yorum Gönder

 
Top