Rehabula Kadın SebiliVefa Caddesi üzerinde Sarı Beyazıt Caddesinin başlangıcında Atıf efendi Kütüphanesinin karşı köşesinde yer almaktadır.


Rehabula Kadın Sebili olarak bilinen bu sebilde 1971 onarımı sonrası geçirdiği yangının izleri halen görülmektedir.

Banisi Şahkulu Mehmed Efendi’nin hanımı olan Rehabula Kadın’ın kabri de burada bulunmaktadır.

Sebil haziresinde var olduğu bilinen 1734 (H.1147) tarihli kabir taşı ise günümüze ulaşmamıştır
Hakkında fazlaca bilgi bulunmamaktadır. Hemen arkasında vefa hazirelerinden (mezarlıklarından) biri bulunmaktadır.

Bu sebil üç pencerelidir, dış satıhlarda hiçbir süsleme yoktur. Çok harap olduğundan 1972 yılında aslına uygun olarak yenilenmiştir. Üstü kubbe ile örtülüdür. Kitabesi yoktur.
1941 Reha Bulan Kadın’a ait mezar taşı


Fotoğraflar için hayalleme.com a teşekkürler

Google Plus'da Paylaş