Vefa'da Kütüphaneler


Atıf Efendi Kütüphanesi

Vefa Semti'nde, Vefa Caddesi'nde bulunan vakıf kütüphanesi, Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741'de kurulmuştur. Kütüphane Binası Türk Barok tarzındadır ve planı, yapısı ve konumu ile dikkat çekicidir. Kütüphanede 3.228 el yazması ve 24.563 adedi basma olmak üzere toplam 27.791 kitap mevcuttur.

L’architecture classique ottomane de cette bibliothèque reflète bien l’esprit du XVIIIe siècle. Si certaines structures des deux édifices sont antérieures, l’ensemble fut érigé en 1740 par le ministre Atif Efendi.

Şehit Ali Paşa Kütüphanesi

Bugün Vefa Lisesi’nin avlusunda yer alan, kütüphane olarak inşa edilmiş bağımsız tarihi bir yapıdır.
Saraya damat olmuş, III. Ahmed'in dönemi (1703-1730) Sadrazamlarından Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Enderun'dan yetişmiş, rikâbdar, çuhadar, silahdar unvanlarını alarak vezirliğe yükseltilmiş ve III. Ahmed'in kızı Fatma Sultan ile evlenerek saraya damat olmuş değerli bir devlet adamıdır.

Kütüphaneyi 1127/1715'te inşa ettirişinden bir yıl sonra 17l6'da Petervaradin'de şehit düşmüş olan Ali paşa, Belgrad da Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin avlusuna kanlı giysileri ile gömülmüştür. 70 yıl sonra da mezarı Hadersdorf Ormanı'na taşınmıştır.

Bugün Vefa Vakfı, Vefalılar Derneği binası olarak kullanılmakta olan yapı boşluk halinde bırakılmış alt kat üzerinde kütüphane binası şeklinde inşa edilmiştir. 1894'teki depremde harap olmuş olmasına rağmen onarılarak hizmete sokulan kütüphane binası bu görevini 1920 yıllara kadar devam ettirmiştir. Kütüphanenin kitapları ise 1933 yılında 2.843 yazma ve 65 basmadan oluşan bir koleksiyon halinde Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır.

Yapı 1970'e dek Vefa Lisesi Kütüphanesi'nin deposu olarak kullanılmış, 1971 yılında da Vakıflar İdaresi’nce onarılmıştır.

Kütüphanenin batı cephesinde, yuvarlak kemerli, zemini doldurulmuş bir çeşmesi ve merdiven altında bir mihrap nişinin yer aldığı bir namazgah yeri bulunmaktadır. Yapının biri giriş kapısında, diğeri içeride olmak üzere iki tane kitabesi vardır .

Recai Efendi Kütüphanesi

İşte vakfın konu ile ilgili yazısı

Fatih Vefa semti Cemal Yener Tosyalı Caddesi üzerinde bulunan Sıbyan Mektebi ve Sebili 1774 yılında Osmanlı Reis’ül- Küttaplarından Recai Mehmet yaptırılmıştır.

Hazine Katipliği, Çavuşbaşı, Sadaret Kethüdası, Nişancı, Defterdar Emini, ve Arpa Emini gibi görevlerde bulunan Recai Mehmet Efendi 1780 yılında Vefat edip Şehzade Camii’nin tramvay yoluna bakan tarafına defnedilmiştir. Rokoko üslubu ile inşa edilen ve süslenen sebili ve üstünde de mektebi bulunmaktadır.

Kütüphane İlim yayma Cemiyeti tarafından kullanılır duruma getirildi.

Cephesi som mermerden olup talik hattı ile yazıları Yasari Mahmut Efendi tarafından yazılmıştır. Bu yapı Cumhuriyet döneminde çocuk kütüphanesi olarak kullanılmıştır.

2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlim yayma Vakfı tarafından restorasyonu
gerçekleştirilmiştir. Binanın kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte Vakfımızca Kütüphane olarak hazırlanıp Üniversite öğrencilerinin ve mahalle gençlerinin hizmetine sunulmuştur.

Hakkında 2010 yılında hizmete açılan İlim Yayma Vakfı Recai Efendi Kütüphanesi, Kırk Yıllık birikimin bir ürünü olup, bir ihtisas kütüphanesi hüviyetindedir. Sosyal bilimler ağırlıklı olan kitaplar içerisinde İstanbul araştırmaları konusunda yazılmış eserler genişçe yer tutmaktadır.

Osmanlıca matbu eserlerle birlikte 10 binin üzerinde eser bulunup, bütün kayıtlar YORDAM kütüphane programında kayıtlı olup, Kütüphanemizde internet üzerinden tarama yapmak da mümkündür.

 Kütüphane Kullanımı İlim Yayma Vakfı Recai Efendi Kütüphanesi, Hafta içi her gün 09:00-21:00, Cumartesi günü 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bisav kütüphanesi

1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı, vakfın
amaçlarını pekiştirmek hem de faaliyetlerini desteklemek maksadıyla kuruluş aşamasında bir de kütüphane oluşturulmaya başlanmıştır.

Her geçen gün koleksiyonunu genişleten kütüphane daha geniş bir mekân ihtiyacından dolayı 2001 yılında Vefa’daki binasına taşınmıştır.
2010 yılı sonlarında yapılan düzenlemeyle kütüphane bir katı kitap ve dergi koleksiyonu bir katı ise okuma salonu ve başvuru kaynaklarından oluşan yeni bir yapıya kavuşmuştur.

Kayıtlarının tamamını YORDAM 2001 otomasyon programına aktaran Kütüphane’de internet üzerinden sorgulamalar yapmak ve kullanmak mümkündür.

http://www.bisav.org.tr/kutuphane.aspx
Google Plus'da Paylaş