Karikatür ve Mizah Müzesi - Gazanfer Ağa KülliyesiGazanfer Ağa Külliyesi  - 
Karikatür ve Mizah Müzesi  -

Karikatür ve Mizah Müzesi  

GÜLMENİN TARİHİ:

Müze ilk olarak 1975 yılında, Karikatürcüler Derneği'nin girişimi ile İstanbul Belediyesi tarafından Tepebaşı' nda açıldı, ancak 12 Eylül 1980 tarihinde kapatıldı. Daha sonra bu binanın yıkılması ile müze de tamamen kapanmış oldu.

27 Şubat 1989 tarihinde Saraçhanebaşı'nda Atatürk Bulvarı üzerinde Bozdoğan Kemeri bitişiğinde yer alan Gazanferağa Külliyesi'nde yeni müze hizmete girdi.Karikatür ve Mizah Müzesi, sosyal tarihimizin en açık belgeleri niteliğinde olan bir kültür birikimini yok olmaktan kurtarıyor ve çeşitli etkinliklerle günümüze yansıtıyor. Ayrıca , diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla iletişim kuran müzede, dünya karikatürü sanatının ünlü isimleri kişisel ya da karma sergilerle İstanbullulara tanıtılıyor.

Karikatür ve Mizah müzesi, çağdaş müzecilik anlayışına göre sürekli gelişen ve bu nedenle sürekli izlenebilen, yaşayan bir müze Sergi salonlarında açılan değişken ve ilginç sergiler ile birlikte giderek zenginleşen Mizah Kitaplığı ve Arşivi görülmeye değer. Ayrıca, dileyen herkes bir uzman gözetiminde özgün baskı atölyesinde çalışabiliyor.


Konferans, panel, küçük konserler, video gösterileri müzenin diğer etkinlikleri arasında yer alıyor. Müze başlıca şu birimlerden oluşuyor;

SERGİLEME SALONLARI:

Müzede birbirini tamamlayan iki tür sergileme yapılır.Sürekli sergi:

Türk Karikatürü'nün başlangıcından günümüze doğru geçirdiği evrelerin örnekler ve belgelerle anlatıldığı bölümdür.

Değişken sergiler:

Yurt ve dünya çizerlerinin yapıtlarının sergilenip tanıtıldığı bölümdür.B urada her ay, en az bir sergi açılır.

MİZAH KİTAPLIĞI:

Türkiye'de ve dünyada yayınlanmış ya da yayınlanmakta olan karikatür, mizah ve bu konulara ilişkin kültürel yayınların bir araya getirilip izleyiciye sunulduğu bölümdür.Yerli, yabancı bütün eski ve çağdaş karikatürcülerin özgün ya da çoğaltılmış yapıtlarının toplandığı, kişilere,ülkelere,konulara göre sınıflandırıldığı, korunduğu bölümdür.ÖZGÜN BASKI ATÖLYESİ:

Bu atölyede, dileyen herkese bir uzman tarafından özgün baskı teknikleri öğretilmektedir.Sanatçılara atölyenin olanakları sunulmakta, üretilen yapıtlarla toplu sergiler" açılmaktadır.

Karikatür ve Mizah Müzesi, Pazar ve Pazartesi dışında haftanın tüm günleri 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

İletişim: Atatür Bulvarı Kovacılar Sok.No:12,
34260 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 521 12 64


TARİHTEN YAPRAK :

02 Şubat 1945, Cumhuriyet, 7347:
Şehir Müzesi Açıldı.İstanbul Belediyesi’nin Atatürk Bulvarı üzerinde Gazanferağa Medresesi’nde tesis ettiği Şehir Müzesi dün Şehir Meclisi azâlarıyla Vilayet ve Belediye muavin ve müdürlerinden, gazetecilerden ve büyük bir halk kalabalığının huzuruyla açıldı.

Bu münasebetle bir nutuk söyleyen vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar, medresenin kurucusu; II.Selim’in Babüssaade Ağası Gazanfer Ağa’dan ve medresenin tarihinden bahsederek, bu şehir müzesinin ileride yapılacak olan belediye binası civarında tesis etmeye karar vermiş olmalarının sebebini izah etti.

Binanın muhtelif odaları, İstanbul’un muhtelif devirlerini gösteren eserlerle donatılacaktır


Gazanfer Ağa Külliyesi; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane Kırkçeşme mahallesi Atatürk Bulvarı ile Kovacılar caddesinin kesiştiği yapı adasında 1596 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi Sultan III.Mehmet’in kapı ağalarından Macar asıllı Gazanfer ağadır. Gazanfer Ağa 1603 tarihinde idam edilmiştir. Külliye, medrese, türbe, hazire ve sebilden meydan gelmektedir. Bu bölgede bulunan Bozdoğan su kemerinin Haliç’e bakan cephesindedir. Külliye hassa baş mimarı Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir.

Detaylı Bilgi : http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=130433&idno2=c130238

Gazanfer Ağa Külliyesi

Gazanfer Ağa ve kardeşi Cafer Ağa Macaristan seferinde tutsak alındıktan sonra müslüman olup Şehzade Selim’in hizmetine girmişlerdir. Şehzade Selim 1566 yılında tahta çıkmadan önce iki kardeşi hadım olmaları şartı ile saraya davet etmiştir. Cafer ameliyat sırasında ölür, Gazanfer ise 30 yıl boyunca devletin üst kademelerinde çalışmasının ardından, 1603 yılındaki isyanda fetva ile idam edilmiştir. Muhtemelen Mimar Davut Ağa’ya 1590 - 1591 arasında inşa ettirilen Gazanfer Ağa Külliyesi merkezinde cami olmayan ender örneklerden biridir. 1782 yılındaki yangından sonra değişik nedenlerle birçok kez onarım görmüştür. Osmanlı’da ilk defa baninin türbesi eserinin yanına yapılmıştır. Kesme küfeki taşından türbe, onikigen planlıdır ve içinde üç adet sanduka bulunur. Medresenin kare avlusunun üç kenarında toplam 17 oda bulunmaktadır. 1914 yılına kadar esas işlevini yerine getiren medrese daha sonra kapatılmıştır. 1943 - 1944 yıllarında tamir gördükten sonra 1989 yılına kadar Belediye Müzesi’ne ev sahipliği yapmıştır. Müzenin taşınmasının ardından külliye Karikatür ve Mizah Müzesi haline getirilmiştir.
Gazanfer Ağa Külliyesi


Gazanfer Ağa Külliyesi

Gazanfer Ağa Külliyesi


Google Plus'da Paylaş