Trafik kayıtlarına haciz nasıl olacaktır


Borçluya ait araç olup olmadığı bu yılın ilk aylarına kadar Bölge Trafik Müdürlüklerine müzekkere yazılarak tespit edilirdi. Ancak UYAP sistemi ile bu bilgi talebi İcra Müdürlüklerinden istenmeye başlandı.

Borçlunun üzerine kayıtlı bir araç var diyorsanız ve plakaları elinizde mevcutsa ya da bu bilgiye ulaşmışsanız talep açıp, kayden haciz, yakalamalı haciz, rehinli haciz isteklerinden birini yaptırabilirsiniz
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

15.05.20009 den geçerli olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü arasındaki protokol gereği Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine haciz konulması için yazılı ortamda müzekkere gönderme işlemi kaldırıldı. Artık borçlu adına kayıtlı araç bulunup bulunmadığını UYAP tan sorgulayıp direkt olarak haczi anında kaydına işleyip döküm alabiliyoruz. Lakin bunun için önce borçluyu TC numarası ile dosyaya TARAF olarak ekleyip, daha sonra kaydını sorguladıktan sonra eklememiz gerekiyor.

İcra takibinde borçlular adına kayıtla araçların UYAP üzerinden kayden haczi için icra takip dosyasında talep açılmalıdır,

Borçlular adına trafikte kayıtlı araçların UYAP marifetiyle tespit edilerek yine UYAP üzerinden bu araçlar üzerine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenmiş protokol gerekçe gösterilerek haciz konulması talep olunmuş ise de, İİK.nun 357. maddesine göre “icra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeye alakadarlar, mecburdur” yönündeki düzenlemesi, yine İİK.nun 359. maddesindeki “icra memurları yaptıkları muamelelerden dolayı her daire ve makam ile doğrudan doğruya muhabere edebilirler” şeklindeki düzenlemesi olmasına rağmen bir çok icra Müdürlüklerinde bu uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca birçok İcra Mahkemesinde dosya üzerinden verilen kararlar neticesinde bu tür talepler reddedilmektedir.
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

Ayrıca UYAP sisteminin halen olması gereken düzeyde verimli bir şekilde çalışmayışı, zaman zaman günlerce UYAP sistemiyle bağlantı kurulamayışı, aynı isim ve soy isimde benzer şahısların adlarına kayıtlı araçların tespiti halinde gerçekte takip borçlusu olmayan şahısların haciz tehdidi altında kalma ihtimalleri ve icra dairelerindeki dosya sayısının yoğunluğu, personel yetersizliği dikkate alındığında, yoğun iş temposu içerisinde bulunan icra dairelerinin böyle bir uygulamayla daha fazla çalışamaz hale geleceği dikkate alınarak icra dairesindeki takip işlemlerinin süratle yerine getirilebilmesinde, icra müdürlüğü işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından mahkememizce yerinde görülmeyen şikayetin reddine karar verilmesi nedeniyle araç haczi koydurmak zorunda kalan alacaklılar ya da vekilleri ne yapacaklarını şaşırmış durumdadır.

Eğer borçlunun üzerine kayıtlı bir araç var diyorsanız ve plakaları elinizde mevcutsa bu şekilde talep açıp, kayden haciz, yakalamalı haciz, rehinli haciz isteklerinden birini yaptırabilirsiniz.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder