Paylaşmak Serbest

Tapu kayıtlarına haciz nasıl olacaktır.


Borçlunun tapu kayıtlarına haciz konulabilmesi için takibin kesinleşmiş olmasının gerektiğini belirtmemize gerek duymuyoruz. Borçlu hakkında haciz işlemlerinin yapılabilmesi için takibin kesinleşmiş olması gerekir

Tapu kaydına haciz koymanın bugünkü uygulamalarda da farklı şekiller görülmeye başlanmıştır.

Bunlardan bilineni Tapu Müdürlüklerine karar çıkartılıp müzekkere gönderilmesidir ki bunun için yapılması gereken şekil şartı aşağıdaki gibidir.
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2008/5 sayılı genelgesine göre 19.01.2009 tarih itibarıyla Tapu ve Kadastro Bölge müdürlükleri bünyesinde Taşınmaz araştırma Birimi oluşturulmuştur.

Buna göre TAKBİS ( Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) işletim sistemine geçen Tapu Sicil Müdürlüklerine Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ( Mahkemeler, İcra daireleri vb ) taşınmazı tanımlayıcı unsurlar (il,ilçe,mahalle ve köy adı, ada ve parsel numaraları) belirtilmeden tapu kayıtları üzerinde yasaklayıcı (ihtiyati tedbir ve kamu alacağından doğan haciz şerhi vb.) ve kısıtlayıcı (haciz ve ihtiyati haciz şerhi vb.) işlem yapılması talepleri Bölge Tapu ve Kadastro Müdürlülüklerine yapılacaktır.

Henüz TAKBİS ( Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) işletim sistemine dahil olmayan Tapu Sicil Müdürlüklerine taşınmazı tanımlayıcı unsurları bulunmayan yasaklayıcı ve kısıtlayıcı müzekkerelerin gönderilmesine devam edilecektir.

Diğer bir yol ise İcra Müdürlerinin bizzat UYAP üzerinden verilen yetki ile görebildiği TAKBİS uygulamasıdır ki bugünlerde pek randımanlı çalışmamaktadır. Güncellenmemesi, hata ekranlarının çıkması, UYAP sisteminin ağır çalışması beklenen faydayı vermemektedir. Bu nedenle sorgulama sonuçlarına da güvenilmiyor. Borçlunun adına kayıtlı malvarlığı olsa dahi, çoğu zaman sistemde görünmüyor, bu yüzden buradaki sorgulamaya itibar etmeyin
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

Biz yine de İcra Müdürlerinin borçlu üzerinde taşınmaz kaydını bulduğunu kabel edeilm. Bu durumda bulunan taşınmazı tanımlayıcı unsurlar (il,ilçe,mahalle ve köy adı, ada ve parsel numaraları) tespit edildikten sonra bunları içeren bir karar alınır. İlgili tapu Sicil Müdürlüğüne de bu bilgilerin yer aldığı müzekkere yazılır. Islak imzalı olarak posta ya ad elden takipli olarak ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerine gönderilir.

Taşınmazlar üzerine bugünkü uygulamaya göre İcra Müdürlerinin haciz koyma yetkisi bulunmamaktadır.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşmak Serbest