Paylaşmak Serbest

Haciz işlemi nasıl gerçekleşir?


Alacaklı veya vekilinin icra dairesine borçlunun menkul, gayri menkul veya üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz talebinde bulunmasıyla haciz işlemi başlar.


Yapılan talebi değerlendiren icra müdürlüğü talebi yerinde gördüyse borçlunun adına kayıtlı araçlara, tapuda adına olan gayri menkullerine (hissedar da olabilir ), varsa ortaklığı nisbetince ortak olunan şirkete, devlet yada özel sektör işcisi ise maaşına , borçlunun gösterilen iş ve ev adreslerine ve diğer üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına hacize gidebilr. Gerekli ve talep olaması halinde bu işlemlerin tamamıda yapılabilir. Bu işlemlerin yapılması durumunda gerekecek olan her türlü masraf alacaklı veya vekilince peşin olarak karşılanır ve dosyaya masraf olarak işlenir. Nihayetinde borçludan tahsil edilir.
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

Kesinleşen icra takibine veya bir mahkeme kararına istinaden, İcra Müdürlüğü vasıtasıyla icra memuru, gösterilen adresine gidilmesi suretiyle, dilerse alacaklı veya avukatı, gerektiği takdirde çilingir ve gidilen bölgeye bağlı olarak polis veya jandarma eşliğinde haciz yapılarak, borçlunun malları üzerinde haciz işlemi yapılır.

Gösterilen adrese gelinerek bulunan muhattaba durum anlatılır ve haciz işlemine geçilir. Muhattap bulunamaması hacize engel değildir.İcra memuru borçlunun gösterilen adresteki malların rayiç bedellerini belirler.,tutanağa yazar.

Hacize görevli icra memuru yanı sıra alacaklı veya vekilide katılır Bu işlemde bulunan avukat da görevi başında Hakim ve Savcı statüsündedir.

Alacaklı veya vekilinin talebi üzerine borçlunun malları yediemine götürülmek üzere haciz mahallinden alınır (muhafaza) veya alacaklının muvafakat etmesi halinde borçluya veya 3.kişiye yediemin olarak bırakılabilir.


Bir malın haciz edilmesi demek illede o malın mahalden alınarak götürülmesi anlamına gelmez.

Gerekli görüldüğü halde alacaklı veya vekilinin talebi halinde mallar yediemin olarak borçluya yada bir yakınına bırakılabilir.


Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşmak Serbest