İşte Zımbıllı Tepe Höyüğü, The Amnias, Amastris.Ponpeiopolis


 Pompeipolis'in yer aldığı Gökırmak vadisi, çok uzun ve süregelen bir geçmişe sahiptir. kalıntılar ve bulgular bu vadinin taş devrinden günümüze kadar insan yaşamına uygun bir yer olduğunu gösteriyor.

Eski Pompeiopolis şehri, Taşköprü'nün kuzeyinde, Kastamonu'nun 45 km. kuzeyinde yer alır. Zımbıllı tepesi, iki tepeden daha yüksek olanı arkapol olarak kullanılmış ve iki tepenin etrafındaki düz alan Pompeiopolis'in yerleşim alanını oluşturmaktadır.

Ayrıca bir çok türbe, höyük ve Amnias vadisinde Pompeiopolis'in köylerine ait olduğu sanılan eski kalıntılar bulunmaktadır.

Pompeiopolis'in sınırları kuzeyde Küre dağının güney yamaçlarına güneyde Ilgaz dağının kuzey tarafına, doğuda Halys ırmağına ve Osmancık civarına ve son olarak batıda aynı zamanda Amosttris'inde sınırı olan Pınarbaşı vadisine kadar uzanmaktadır.

Pompeiopolis M.Ö. 65/64 yıllarında Pompeius tarafından Amnias vadisinin doğu-batı yolu geçişi üzerinde Bithynia-Pontus'un iki vilayetinde bir şehir eyaleti olarak kurulmuştur. Şehir Pompeus'dan türetilmiş olan Pompeiopolis olarak adlandırılmış ve bu isim "Pompeius'un Şehri" anlamına gelmektedir.

Bu şehir için bir özellik olmalıdır.Çünkü Romalıların son dönemindeki kayıtlarından birinde, şehir "Popeus'un ülkesi" olarak yer almaktadır. Bununla beraber Antonius bu düzenlemeleri kısmen değiştirmiş ve Pompeiopolis'i Kastamonu bölgesinin hükümdarlarına vermişti. bölge M.Ö 6-5 yıllarında Paphlagonia'nın son kralı olan Deiotanos Philadephos'un ölümünden sonra Galatio'nun Roma eyaletine bağlanmıştır.

Ve Çankırı başkentti. Bu dönemde, Pompeiopolis bir Roma şehri olarak gelişti ve şehrin konumunda yardımıyla büyük bir refaha sahipti. Diğer yandan,Paphlagania'nın Eparkhies'indeki şehirler birlik kurdular ve Pompeiopolis toplanma yeri olarak seçilmişti.Büyük ihtimalle bu dönemde toplanma yeri olmasına bağlı olarak, Pompeiopolis Antoninus Pius'tan Gallienus'a kadar Paphlagonia'nın başkenti olmuştu.

Şehir, M.S. 2. yy'ın ikinci yarısında, aynı zamanda Marcus Aurelius'un da damadı olan Claudius Sevenis tarafından yönetildi. Şehri genişletmeyi denedi ve Ktistes ve Pompeiopolis'in hamisi olarak kabul edildi. Pompeiopolis Marcus Aurelius ve Lucius Verus döneminde kısa bir süre için Sebaste olarak adlandırıldı.

"Paphlagonia'nın Başkenti Sebaste" bağlı bozuk paralar sadece bu iki imparator döneminde görülüyor, Lucius Venus'un ölümünden sonra bu isim yok oluyor. Pompeiopolis'in Romalılar döneminin sonları ve Bizans döneminin başlangıcı sürecindeki tarihi sadece Piskopos listelerinden (fihristlerinden) öğrenilebilir.

Pompeiopolis M.S. 6.yy'ın ortalarında sadece bir piskoposluk olarak önemli hale geldi. İranlıların ve Arapların saldırılarından dolayı Pompeiopolis'in 6. yy'ın sonlarında yada 7. yy'ın başlarında terkedildiğine inanılıyor ve insanlar adı Kız kalesi olan en yakın kalede yaşamaya başlamışlardı. Bu kalenin duvarlarının yapımındaki malzemenin Pompeiopolis'in kalınıtlarından getirildiği sanılmaktadır.

Her ne kadar bölge M.S. 14. yy'a kadar Piskoposluk listesinde bir şehir olarak görülmüştür.Vadide olmasından dolayı o mevki civarında çok kalıntı yok ama araştırmalar şehrin çok elverişli ve geniş bir arazisi olduğunu gösterdi. Kastamonu müzesi tarafından yapılan kazılar çok sayıda çok iyi mozaik zemini meydana çıkardı ve önceki araştırmacı da burada daha fazla mozaik olduğunu söylüyor. Çok büyük şans sayılan birçok bulgu Kastamonu müzesinde var.

Ayrıca, modern kasabada birçok kalıntı görülüyor ve ayrıca Taşköprü'ye adını veren köprü de bir Roma kökenine sahip. The Amnias (Gokırmak) valley which Pompeiopolis The Amnias (Gokırmak) valley which Pompeiopolis took place in, has a very long and continuous history. The ancient remains and finds show us that this valley was a very suitable for human life from tahe Palaeolithic till today.The ancient city of Pompeiopolis takes place on the north side of Taşkoprü that is 45 km, north of Kastamonu.

Two hills, which the higher of them called as Zımbıllı Tepesi served as an acropolis and the flat area around these hills consist of the mainland of Pompeiopolis. The eare also lots of rock-cut tombs, tumuli and acient remains in the Amnias valley that may be belonged to the villages of Pompeiopolis. The borders of Pompeiopolis reach on north to the south slopes of Küre mountain chain, on the south to the north side of Ilgaz mountain chain, on the east to Halys river and the around of Osmancık, and finally on the west to Pınrabaşı valley that is also border of Amastris.Ponpeiopolis had been established by Penpeius on the main east-west road passes on Amnias valley, as a city state in the double province of Bethynia-Pontos in the in the year of 65/64 BC.

The city had been named as Pompeiopolis which was derived from the name of Pompeius, and theis name means of "The City of Pompeius". It shuld have been a peculiarity for the city, because in one of the inscriptions from the late Roman period, city is mentioned as "The land of Pomeius" However, Antonius had partly changed these arrangements and gave Pompeiopolis to the local rulers of Paphlagonia After the death of Deiotaros Philadelpho who is the last king of Paphlagonia, the region had been attached to the Roman province of Galatia in the year of 6/5 BC.

And Gangra Çankırı) was the capital. In this period, Pompeiopolis had developed as a Roman city and with the help of the place of city it had a very well prosperity. On the other hand, the cities in the eparkhies of Paphlagonia to be the meeting place in that period, Pompeioplis had been the metropolis of Paphlagonia from the period of Antonious Pius to Gallienus.

The city had been governed by Claudius Severus who was also the son-in-law of Marcus Aurelius in the second half of the 2 nd Century AD. He had tried to develop the city and he was accepted as the Ktistes and the Patron of Pompeiopolis. Pompeiopolis had been called as Sebaste for a short time in the period of marcus Aurelius and Lucius Verus. The coins with the remark of "sebaste Metropolis of Paphlagonia" are seen only from the period of these two emperors, after the death of Lucius Verus thes name disappears.

The history of Pompeiopolis during the late Roman and early Byzantine periods can be learned only from the Bishop's Lists. Pompeiopolis had only become important as a bishopric in the middle of 6 th century AD. It is believed that Pompeioplis had been left in the late 6 th or erly 7 th centuries because of the attacks of Iraians or arabians and the people had started to live in a nearest castle whicsh is named as Kızkalesi.

The building materials in the walls of this castle are supposed to be brought from the remains of Pompeipolis. Although, the region had been conquered by Turks starting from the 11 th century AD, Pompeiopolis is seen as a city in the Bishop's list until the 14 th century AD. There is not much remains around the site due to be in the valley but theresearches had showed thet the city vas very prosperous and have a large territory.

The excavations made by Kastamonu museum revealed lots of very well mosaic floor and also earlier investigator tell more mosaic on the site. There are lots of finds which are lucky find in the kastamonu Museum. Also lots of remains are seen in the modern town and the bridge which named Taşköprü (Stone-Bridge) has also Roman origin.
Google Plus'da Paylaş